© 2018 Miroslav Pecho | All rights reserved

Projetky

Metafyzické svety

2. projekt: METAFYZICKÉ SVETY (2011)- architektúry

Výsledky druhého projektu Pecho prezentoval v poľskom  Krosne . Svoj autorský program tu autor rozširuje o ďalšiu tému –  Metafyzické svety – kulisy architektúr. Z výhradne vnútorne zameraného sveta sa v nich vyberá do exteriérov neexistujúcich architektonických objektov. Objekty nie sú jednoznačne dosiahnuteľné. Autor aj tieto výjavy obklopil rúškom tajomstva prostredníctvom sietí, koreňov, či iných línií zatieňujúcich priamy kontakt s chrámami. Už samotný názov projektu nám našepkáva, že ani v tomto prípade sa autor nezriekol filozofického aspektu diel, čo podčiarkuje aj názvami obrazov: V objatí plynutia času, Epicentrum čistej energie, Záhuba, Údolie mŕtvych, Nádej, Skalnatý chrám, Pán všetkých chrámov, Veže osudu, Brány nebeské, Chrám vykúpenia, Chrám rozkoší…

Farebná škála je obohatená najmä o žltú a modrú. Svoje umelecké vyjadrenie rozširuje aj o ďalšie techniky – kresbu tušom a maľbu akvarelom.

V kompozičných schémach sa dostávajú do kontrastu vertikálne línie architektúr a samotný horizont, v niektorých prípadoch oddeľujúcim vodnú hladinu od okolitého prostredia. Objavuje sa tu nový prvok do abecedy Pechovej ikonografie, v tomto prípade je to okno, oko, či okulus pozývajúci do vnútra stavieb.

Aj v prípade chrámov, či architektúr ostáva autor verný metafyzickému zobrazeniu a mysticizmu, vyhýba sa priamočiarost, pričom výklad jednotlivých schém ponecháva na diváka.