© 2018 Miroslav Pecho | All rights reserved

O mne

Kto som?

Pozorujem ľudí…

Tam som to našiel…

Pod závojom všetkej tej svetskej snahy o dokonalosť je svet spletený z vláken myšlienok a krvi. Tam za dusným tichom počuť kvílenie zamlčaného svedomia a šepot entit, ktoré si požičiavajú naše telá, aby mohli preniknúť do hmoty. Tam sa zmieta duša v nekonečném boji so sudcom našich činov.

Z hĺbin sa vynárajú kostlivci potlačených emócií.

Cítiť hnilobu nezhojených starých rán a slanú pachuť ľudského trápenia. Rozklad pitvaných myšlienok.

Fascinuje ma ten svet. Už nechcem zachycovať to, čomu sme sa naučili hovoriť “pekné”. Svet, ktorý vidím je divoký, expresívny, častokrát plný explodujúcich energií; niekedy sa vynára a mizne tak rýchlo, ako myšlienka, inokedy dlho vyčkáva v temnote, ako predátor na korisť. Nič nie je určité, všetky hranice sa rozpušťajú a prestupujú skutočný priestor často len v náznakoch.

To prenášam do svojich diel. Rýchle expresívne ťahy, dominácia tmavých farieb s červeným akcenom, anatómia démonických či mýtických bytostí, skeletony. Náčrty, ktoré vedú diváka od abstraktného pocitu ku konkrétnemu uchopeniu toho, čo emóciu ovláda.

Chce to odvahu, pretože sme vycvičení zlo eliminovať a vyhýbať sa mu. Máte guráž pozrieť sa mu do očí?

Ak Vás zaujala moja tvorba, prezrite si portólio.

PORTFOLIO

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

1999 – 2003: Škola úžitkového výtvarníctva, odbor Konzervovanie a reštaurovanie (závesný obraz a drevená plastika)

2005 – 2010: Magisterské prezenčné štúdium  – Výtvarné umenie (Mgr.)

2010 – 2012: Pedagóg výtvarného odboru na SZUŠ v Ružomberku

2014 – súčasnosť: slobodné povolanie

Výtvarná činnosť

2010: Samostatná výstava malieb v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove

1999 – 2012: Účasť na kolektívnych výstavách

2011: Samostatná výstava maľby a kresby v Krosne (Poľsko)

2012: Samostatná výstava maľby a kresby v Iwonicz Zdróji  (Poľsko)

2012: Samostatná výstava maľby a kresby v Galérii M++ ( Bratislava, Slovenská republika)

2012: Výtvarné sympózium v Znojme ( Česká republika )

2012: Prezentácia tvorby na Pecha Kucha night  Znojmo 2012

2014: Samostatná výstava maľby a kresby, Návrat k metamorfózam ticha, Brno  ( Česká republika )

2014: Samostatná výstava maľby, Úryvky z iných svetov, Brno  ( Česká republika )

2014: Kolektívna výstava v La Luz De Jesus Gallery, Kalifornia

2015: Samostatná výstava kresby a maľby v Hyaena Gallery, „Svet za mojou dušou“, California (USA)

2015: A group dark art exhibition at the Gallery Provocateur, „Curioddities“, Chicago, IL, USA

2016: The Cauldron: A Beautiful Brew, Tulsa, Oklahoma, USA

2017: RED eshibition – emotion in color, Tulsa, Oklahoma, USA

Ako tvorím?

Pozrite sa…

Viac videí

Médiá:

Mladý umelec odhaľuje skrytú pravdu o človeku