© 2018 Miroslav Pecho | All rights reserved

Projetky

Portály do duše

3. projekt: PORTÁLY DO DUŠE (2012)- Galéria Pasáž v Iwonicz Zdroji

Projekt Portály do duše vo svojej podstate pozostáva z dvoch rovnako silných celkov. Prvým je séria kresebných štúdií Portréty z duše, vytvorených technikou perokresby. Kresby menších rozmerov sa tu stávajú predprípravou pre veľkorozmerné maľby. Vysoká úroveň samotných kresieb však postačuje pre ich svojbytnosť. Línia má charakter stavebného prvku a autor ňou vyjadruje objem. Kompozícia naďalej ostáva centrálna, čím Pecho ešte väčšmi zdôrazňuje existenciálnu úzkosť vychádzajúcu z jednotlivých „portrétov“. V dielach s názvami Charaktery, Portrét pravdy, Reinkarnácia, Môj maznáčik, Na úteku, Hnev autor postupne prechádza k maľbám, pre ktoré boli vyššie spomenuté kresby základným pilierom.

Dochádza v nich k prieniku medzi kresbou a maľbou. Vrcholom projektu sú veľkorozmerné diela Vypätie, Si na mňa pripravený?Profil nekonvenčného umelca Svetlá budúcnosť. Na rozdiel od skôr komponovaných malieb figurálneho charakteru vynikajú odvážnym maliarskym gestom, expresívnym vyjadrením, rýchlymi ťahmi štetca a dôraznou farebnou symbolikou. Autor sa v nich už nevracia k bližšie nedefinovateľným spletencom, hlavnou témou v nich však ostávajú TitaniVotrelci, nahé, mierne deformované hnáty, zobrazenia nášho „Ja“. Ich identita však ostáva aj naďalej utajená.  Beztváré monštrá zapĺňajú celý formát obrazu. Pecho sa v tomto prípade nebojí využiť lineárnu štruktúru vo forme špirál na dotvorenie pozadia, čo vyznieva experimentálne, avšak týmto krokom umocňuje celkové pôsobenie výjavu.

Posledný menovaný obraz, „Svetlá budúcnosť“, sa mierne vymyká koncepcii projektu a naznačuje ďalšie smerovanie autora, nielen svojím názvom, ale celkovou charakteristikou diela.